Kancelaria adwokacka "Prokopik i Partnerzy" zostaa zaoona zgodnie z prawem Republiki Biaorusi z 30 grudnia 2011 roku. Adwokaci s czonkami Obwodowego Kolegium Adwokackiego w Grodnie.

      Kady z adwokatw kancelarii prowadzi samodzieln praktyk, dysponuje gbok znajomoci i bogatym dowiadczeniem w rnorodnych dziedzinach prawa. Kancelaria wiadczy profesjonalne usugi na najwyszym poziomie dziki zespoowej pracy adwokatw, co owocuje kompleksowym podejciem do stawianych zada i pozwala przedstawi klientom, po wszechstronnej analizie sytuacji, wszystkie moliwe sposoby jej rozwizania. Dziki temu kancelaria zapewnia najwysz jako usug, zwraca uwag na najdrobniejsze szczegy i szuka indywidualnego rozwizania kadego postawionego problemu.

       Kancelaria oferuje szerokie spektrum prawniczych usug osobom prawnym i osobom cywilnym w nastpujcym zakresie:

 • obrona w sprawach karnych i administracyjnych
 • reprezentowaniewsdziewsprawachcywilnych
 • reprezentowanie w sprawach polubownych
 • dotyczcychwasnociintelektualnej
 • naruszenia dbr osobistych, dobrego imienia i reputacji
 • prawa korporacyjnego, papierw wartociowych, obrony praw inwestorw
 • dziaalnociprzedsibiorcw
 • pomocprzy zakadaniu wszelkiego typu komercyjnych i niekomercyjnych organizacji (podmiotw)
 • regulacjewalutowe, prawobankowe
 • upado
 • prywatyzacja, ochrona prawa wasnoci
 • umowy prawne, zobowizania z tytuu wyrzdzonej szkody
 • nieruchomoci, prawo dotyczce gruntw
 • prawopodatkowe
 • prawo celne
 • ochrona obcych inwestycji

      Naszym dziaaniom przywiecaj pryncypialne zasady etyki adwokackiej. wiadczc pomoc prawn, rzetelnie i profesjonalnie speniamy swj obowizek, aktywnie bronimy prawa, wolnoci i powierzanych nam interesw zgodnie z obowizujcymi zasadami prawa, dbamy o dobra osobiste klientw, szanujemy zasady uczciwej konkurencji, chronimy tejemnice powierzone nam przez klijentw zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Prawo autorskie C 2014 Kancelaria adokacka "Prokopik i Partnerzy"